İÇERİKLER
YGS ve LYS Sistemi
ÖSYS Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı
Bu sınav, adayların,
 • AÖF.ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanını,
 • Lisans Yerleştirme Sınavları’na girebilmeleri için aranan asgari başarı puanını, belirler.
 • YGS’ de, orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur.

YGS‘DE SORU SAYILARI VE % ORANLAR


TESTLER
DERS
%
SORU S.
SÜRE
TÜRKÇE Türkçe
100% 40 160
TEMEL MATEMATİK
Matematik
70% 30
Geometri
30% 10
FEN BİLİMLERİ
Fizik
33% 14
Kimya 33% 13
Biyoloji 33% 13
SOSYAL BİLİMLER
Tarih 43%
17
Çoğrafya 34% 14
Felsefe 23% 9

Testlerin Niteliği: Ortak müfredata dayalı testler (2009- ÖSS’deki ilk 4 test ile aynı niteliklere sahip)
Soru Kitapçığı: Tek Soru Kitapçığı
Cevap Kâğıdı: Tek Cevap Kâğıdı

ÖSYS İkinci Aşama: Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

“Lisansa Yerleştirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır.

LYS SINAVLARI

1.LYS 1
MATEMATİK (50 SORU 85 DK)
Sınav Tarihi:
16.Haziran.2013
GEOMETRİ (22 SORU)
A. GEOMETRİ ( 8 soru) (30DK)
2.LYS 2
FİZİK (30 SORU 45 DK)
Sınav Tarihi:
22.Haziran.2013
KİMYA (30 SORU 45 DK)
BİYOLOJİ (30 SORU 45 DK)
3.LYS 3
T.D. VE EDB. (56 SORU 85 DK)
Sınav Tarih:
23.Haziran.2013
ÇOĞRAFYA 1 (24 SORU 35 DK)
4.LYS 4
TARİH (44 SORU 65 DK)
Sınav Tarih:
15.Haziran.2013
ÇOĞRAFYA 2 (16 SORU 25 DK)
FELSEFE GRB (30 SORU 45 DK)
5.LYS 5
YABANCI DİL (80 SORU 120 DK)
Sınav Tarihi:
16.Haziran.2013

Lys’nin Getirileri
 • İsteyen aday ikiden fazla LYS girebileceklerdir.
 • Aynı puanın birçok alt puanları olacak.
 • Meslek liselerinde okuyan öğrenciler LYS’ de istedikleri testten sınava girerek puan alabilir.
 • Şu an 10. Sınıfta olan Meslek liseli öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili bölüm seçtiklerinde ek puan alacaklar.
 • 2013 de meslek lisesini (İHL, ÖĞRETMEN LİSESİ, DİĞER MESLEK LİSELERİ) kazanan öğrencilere ek puan verilmeyecektir

FEN-MATEMATİK (MF) PUAN TÜRÜSINAVLAR TESTLER SORU SAYISI
SÜRE
YGS TÜRKÇE 40 160
TEMEL MATEMATİK
40
FEN BİLİMLERİ
40
SOSYAL BİLİMLER
40
LYS 1
MATEMATİK 50
75
GEOMETRİ
22
45
ANALİTİK GEOMETRİ
8
LYS 2
FİZİK
30
45
KİMYA 30
45
BİYOLOJİ 30
45
TOPLAM 320 400

Fizik, kimya ve biyoloji testleri için ayrı soru kitapçıkları ayrı soru kitapçıkları
kullanılacaktır.Cevap kâğıdı üç test için ortak olacaktır.

TÜRKÇE -MATEMATİK (TM) PUAN TÜRÜ


SINAVLAR TESTLER SORU SAYISI
SÜRE
YGS TÜRKÇE 40 160
TEMEL MATEMATİK
40
FEN BİLİMLERİ
40
SOSYAL BİLİMLER
40
LYS 1
MATEMATİK 50
75
GEOMETRİ
22
45
ANALİTİK GEOMETRİ
8
LYS 3
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
56
85
ÇOĞRAFYA-1 24
35
TOPLAM 320 400

 • Türk Dili Ve Edebiyatı Testi İle Coğrafya- 1 testi için ayrı soru kitapçıkları kullanılacaktır.
 • Cevap kâğıdı iki test için ortak olacaktır.
TÜRKÇE- SOSYAL (TS) PUAN TÜRÜ

SINAVLARTESTLERSORU SAYISI
SÜRE
YGSTÜRKÇE40160
TEMEL MATEMATİK
40
FEN BİLİMLERİ
40
SOSYAL BİLİMLER
40
LYS 3
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
56
85
ÇOĞRAFYA-1
24
35
LYS 4
TARİH
44
65
ÇOĞRAFYA-2
16
25
FELSEFE GRUBU
30
45
TOPLAM380400

Tarih, coğrafya–2 ve felsefe grubu testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacaktır.Cevap kâğıdı üç test için
ortak olacaktır.Felsefe grubu testinde 10 psikoloji, 10 sosyoloji, 10 da mantık sorusu yer alacaktır

YABANCI DİL TESTİ (DİL)

SINAVLARTESTLERSORU SAYISI
SÜRE
YGSTÜRKÇE40160
TEMEL MATEMATİK
40
FEN BİLİMLERİ
40
SOSYAL BİLİMLER
40
LYS 5
YABANCI DİL
80
120
TOPLAM240280

Yabancı dil testi İngilizce, Almanca Ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.
Yabancı dil testi için tek soru kitapçığı ve tek cevap kağıdı kullanılacaktır.


PUANLAMA İŞLEMLERİ1. YGS SONUCU OLUŞAN PUANLAR

TABAN PUANLAR
İŞLEVİ
140
A.Ö.F VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN
YGS 180 >
LYS SINAVLARINA GİRME HAKKI
LYS-YGS 180 >
LİSANS BÖLÜMLERİNİ TERCİH
ETMEDE KULLANILACAK PUAN

YGS VE LYSY PUAN TÜRLERİ
YGS LYS
TABAN
PUANLAR
YGS
PUANLAR
MF TM TS DİL
TABAN PUANI-1
YGS-1 MF-1
TM-1 TS-1 DİL-1
TABAN PUANI-2 YGS-2 MF-2 TM-2 TS-2 DİL-2
TABAN PUANI-3 YGS-3 MF-3 TM-3
DİL-3

YGS-4 MF-4YGS-5
YGS-6

BAZI LİSANS PROGRAMLARI
SADECE LYS'LER İLE GİRİLECEKTİR
1 DİL-1
2 DİL-2
3 DİL-3
4 MF-1
5 MF-2
6 MF-3
7 MF-4
8 TM-1
9 TM-2
10 TM-3
11 TS-1


1 DİL-2

TÜM ÖNLİSANS PROGRAMLARINA

YGS PUAN TÜRÜYLE GİRİLECEK

2 YGS-1
3 YGS-2
4 YGS-3
5 YGS-4
6 YGS-5
7 YGS-6

2012 YGS’de YGS’de bir netin Getirisi

TABAN TÜRKÇE SOSYAL MATEMATİK FEN
YGS-1 100 1,89 1,07 3,76 3,27
YGS-2 100 1,87 1,06 2,78 4,29
YGS-3 100 3,79 3,23 1,88 1,09
YGS-4 100 2,81 4,25 1,856 1,07
YGS-5 100 3,56 2,18 3,14 1,10
YGS-6 100 3,17 1,09 3,52 2,21

ÖSYM bu yıl puanların hesaplanmasında bazı küçük değişikliklere gitmiş.
Örneğin taban puanlar geçen yıllarda puan türlerinegöre değişiklik
gösterirken bu yıl tümü için 100 puan alınmış.

Ayrıca önlisans barajı için her testten 4'er net yapan 140 puan alıyordu.
Lisans barajı için de her testten 8'er net yapan 180 puan alıyordu. Bu
değişmemiş ama örneğin her testten 20'şer net yapan6 puan türünden de
300 puan, her testten 25'er net yapan 6 puan türünden de 350 puan, her
testten 30'ar net yapan 6 puan türünden de 400 puanalıyor. Bu şekilde
standart puan alınması daha önceki yıllarda yoktu.

Net Başına Getirinin Farklı Gerçekleşme Sebebi

Testlerin Türkiye Ort. ve Std. Sapma ile ilgilidir.
Testlerin Ortalaması düştüğü ve Ortalama Standart Sapmasına yaklaştığı oranda getirdiği puanda artar

.

SON SINIFTA OKUY. ADAYLAR
TEST ORTALAMA STANDART SAP.
2010 2011 2012 2010 2011 2012
TÜRKÇE(40) 21,6 21,8 18,02 9,2 9,3 10,1
SOSYAL BİLİMLER(40) 12,4 11,3 11,3 8 8,5 8,9
TEMEL MAT(40) 11,9 7,8 7,27 11,8 9,9 10,2
FEN BİLİMLERİ(40) 5,5 4,9 4,43 9,3 8,8 8,8

Ortalaması düşen test önceki senelere göre daha zordur.
Önceki senelere göre ortalaması en fazla düşen Türkçedir.

YGS-1 YGS-2

PUAN TÜRÜ TÜRKÇE(40) TEMEL MAT. (40) SOSYAL BİL. (40) FEN BİL. (40)
YGS-1 20% 40% 10% 30%
YGS-2 20% 30% 10% 40%


YGS-2

Döküm Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Metal Öğretmenliği
Su Ürünleri Mühendisliği (Yüksekokul)
Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği
Tekstil Öğretmenliği
Tekstil Terbiye Öğt.
Tütün Eksperliği
Aile Yardım ve Afet Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
Ebelik (Yüksekokul)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Y:O)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik (Yüksekokul)

YGS-3 YGS-4

PUAN TÜRÜ TÜRKÇE(40) TEMEL MAT. (40) SOSYAL BİL. (40) FEN BİL. (40)
YGS-3 40% 20% 30% 10%
YGS-4 30% 20% 40% 10%

YGS-4
İlahiyat
İşitme Engelliler Öğ.
Turizm Animasyonu
Yaygın Din Öğretimi ve Uyg.
Zihin Engelliler Öğ.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğ.
Giyim Öğretmenliği
Görme Engelliler Öğ.

YGS-5 YGS-6

PUAN TÜRÜ TÜRKÇE(40) TEMEL MAT. (40) SOSYAL BİL. (40) FEN BİL. (40)
YGS-5 37% 33% 20% 10%
YGS-6 33% 37% 10% 20%

YGS-5
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı Öğr.
Okul Öncesi Öğt.
Okul Öncesi Öğret. (Açıköğretim)
Rekreasyon
Sosyal Hizmet (Yüksekokulu)
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğ.
BANKACILIK VE FİNANS
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

2011 LYS'DE 1 NET KAÇ PUAN GETİRDİ

STANDART PUAN TÜRKÇE(40) SOSYAL BİL. (40) TEMEL MAT. (40) FEN BİL. (40) MATEMATİK (50) GEOMETRİ (30) FİZİK (30) KİMYA (30) BİYOLOJİ (30)
MF-1 99,13 1,257 0,657 1,425 0,904 2,119 1,627 1,237 0,708 0,72
MF-2 98,96 1,247 0,652 0,972 1,457 1,293 0,869 1,595 1,406 1,714
MF-3 98,78 1,244 0,91 0,97 1,231 1,048 0,619 1,591 1,637 2,138
MF-4 98,93 1,258 0,789 1,248 1,018 1,794 1,377 1,609 1,064 0,72

2011 LYS'DE 1 NET KAÇ PUAN GETİRDİ

STANDART PUAN TÜRKÇE(40) SOSYAL BİL. (40) TEMEL MAT. (40) FEN BİL. (40) MATEMATİK (50) GEOMETRİ (30) TÜRK DİLİ VE ED. (56) ÇOĞRAFYA-1 (24)
TM-1 96,97 1,521 0,625 1,355 0,537 1,937 1,19 1,578 1,372
TM-2 96,67 1,494 0,859 1,165 0,528 1,675 0,935 1,895 1,54
TM-3 96,34 1,567 1,201 0,814 0,517 1,341 0,801 2,17 1,884

2011 LYS'DE 1 NET KAÇ PUAN GETİRDİ

STANDART PUAN TÜRKÇE(40) SOSYAL BİL. (40) TEMEL MAT. (40) FEN BİL. (40) TÜRK DİLİ VE ED. (56) ÇOĞRAFYA-1 (24) TARİH (44) ÇOĞRAFYA-2(16) FELSEFE GRU. (30)
TS-1 91,88 1,298 1,378 0,778 0,494 1,209 1,441 1,531 1,692 2,871
TS-2 92,91 1,78 1,251 0,463 0,489 1,995 0,892 1,516 1,197 1,895

YGS'nin LYS'ye KATKISI

ÖSYM Açıklamalarına göre, YGS toplamda LYS'yi %40 etkileyecektir.

Öyleyse YGS den 400 puan alan bir adayın LYS puanona katkısı 400 puanın %40 olan 160 puan mı olacak?
HAYIR. Puanların %40'ı LYS puanlarına katılmayacak.
Öyleyese netler önemli deniliyor, netlerin mi %40'ı LYS de kullanılacak ?
HAYIR. NEtlerin de %40 'ı kullanılmayacak

YGS sonucu her bir testten yapılan NET sayıları önce standart puanlara dönüştürülecek

YGSTURSTPU: ((Öğrencinin Neti-21 6) / 9 2 )*10 + 50)
YGSSOSSTPU: ((Öğrencinin Neti - 12,4) / 8,0 ) * 10 + 50)
YGSMATSTPU: ((Öğrencinin Neti - 11,9) / 11,8 ) * 10 + 50)
YGSFENSTPU: ((Öğrencinin Neti - 5,5) / 9,3 ) * 10 + 50)

Elde edilen bu standart puanlar YGS puanlarının hesaplanmasında kullanılır, Dikkat aynı Standart puanlar LYS puanlarının hesaplanmasında da kullanılır.

Ancak bu Standart puanların YGS puanları hesaplanırken çarpılacağı katsayılar ile LYS puanları hesaplanırken çarpılacağı katsayılar değildir.

YGS-2 PUAN= (YGSTURSTPU*0,20) + (YGSMATSTPU*0,40) +
(YGSSOSSTPU*0,10)+ (YGSMATSTPU*0,30)
Görüldüğü gibi YGS puanlarrının hesaplanmasına Sadece bu 4 testten elde edilen Standart puanların etkisi var.

YGSTURSTPU: %11 (Dikkat edin, LYS'yeetkisi YGS'yeetkisinden çok daha az.)
YGSSOSSTPU: %7 (Dikkat edin, LYS'ye etkisi YGS'ye etkisinden çok daha az.)
YGSMATSTPU: %11 (Dikkat edin, LYS'ye etkisi YGS'ye etkisinden çok daha az.)
YGSFENSTPU: %11 (Dikkat edin, LYS yeetkisi YGS yeetkisinden çok daha az.)

LYSMATSTPU: %13
LYSGEOSTPU: %5
LYSFİZSTPU: %13
LYSKİMSTPU: %14
LYSBİYSTPU: %15
LYSBİYSTPU: %15
LYS PUANLARI HESAPLANIRKEN
LYS NETLERİDE DEVREYE GİRER

MF-3 PU= (YGSTUR*0,11)+(YGSSOS*0,07)+(YGSMAT*0,11)+
(YGSFEN*0,11)+(LYSMAT*0,13)+(LYSGEO*0,05)+(LYSFİZ*0,13)+
(LYSKİM*0,13)+(LYSBİY*0,15)

DİKKAT:
İlgili testten 0,5 neti olmayan adayın STANDART PUANI 2012 de hesaplanmamıştır.
Öğrencilerimizin tüm derslerin standart puanınıalabilmek için tercih yapmayı düşündükleri puan türünün tüm testlerinden mutlaka net yapmalıdır.

YGS
(1 NİSAN 2012)

LYS-1
(16 HAZ. 2012)

LYS-2
(24 HAZ 2012)

LYS-3
(23 HAZ. 2012)

LYS-4
(17.HAZ.2012)

PUANLAR
TÜRKÇE
(40 SORU)
SOSYAL BİL.
(40 SORU)
T. MATEMATİK
(40 SORU)

FEN BİL.
(40 SORU)

MATEMATİK
(50 SORU)

GEOMETRİ
(30 SORU)

FİZİK
(30 SORU)

KİMYA
(30 SORU)
BİYOLOJİ
(30 SORU)
TÜRK D. VE ED.
(54 SORU)
ÇOĞRAFYA
(24 SORU)
TARİH
(44 SORU)
ÇOĞRAFYA-2
(16 SORU)
FELSEFE GRUBU
(30 SORU)
TS-1 TS-2
30 30 10 2 0 0 0 0 0 40 10 35 10 20 367,804 380,268
30 30 10 2 0 0 0 0 0 1 1 35 10 20 307,684 294,981
30 30 10 2 0 0 0 0 0 0 0 35 10 20 305,034 292,108
30 30 10 2 -10 -5 20 20 20 0 0 35 10 20 305,034 292,108

Tercih edeceğimiz alanın puanını sadece kendi sınavları etkiler
Tercih edeceğimiz alanın puanını sadece kendi sınavlar etkilemez
Tercih edeceğimiz alanın puanının daha iyi hesaplanabilmesi için ilgili tüm sınavlara girmeliyiz


upload/140/1.jpg

upload/140/2.jpg

upload/140/3.jpg

MF-1 PUANINA

MF-1 PUANI
MATEMATİK AĞIRLIKLI TEMEL PROGRAMLAR
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ
11% 16% 5% 8% 26% 13% 10% 6% 5%

AKTÜERYA BİLİMLERİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
FİNANS MATEMATİĞİ
İÇ MİMARLIK
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR.
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

MATEMATİK
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK-BİLGİSAYAR
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI MATEMATİK

MF-2 PUANINA

MF-2 PUANI
MATEMATİK AĞIRLIKLI TEMEL PROGRAMLAR
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ
11% 11% 5% 13% 16% 7% 13% 12% 12%

BİYOLOJİ
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN PROGRAMLARI
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLENME
ZOOTEKNİ

MF-3 PUANINA

MF-3 PUANI
MATEMATİK AĞIRLIKLI TEMEL PROGRAMLAR
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ
11% 11% 7% 11% 13% 5% 13% 14% 15%

BESLENME VE DİYETETİK
DİŞ HEKİMLİĞİ
EBELİK
ECZACILIK

FİZİK TEDAVİ VE REHAB.
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
TIP
VETERİNER

MF-4 PUANINA

MF-4 PUANI
MATEMATİK AĞIRLIKLI TEMEL PROGRAMLAR
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ
11% 14% 6% 9% 22% 11% 13% 9% 5%

İŞLETME MÜH.
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH.
ELEKTRİK-ELEKTRONİKMÜH.
ÇEVRE MÜH.
BİLGİSAYAR MÜH.
İNŞAAT MÜH.
MAKİNE MÜH.
MADEN MÜH.
KONTROL MÜH.
MEKATRONİK MÜH.
MİMARLIK
TELEKOMÜNASYON MÜH.
UÇAK MÜH.
UZAY MÜH.
ÜRETİM MÜH.
YAZILIM MÜH.

ORMAN END. MÜH.
ORMAN MÜH.
PEYZAJ MİMARLIĞI
POLİMER MÜH.
SERAMİK MÜH.
SU ÜRÜNLERİ MÜH.
KİMYA MÜH.
KİMYA VE PROSES MÜH.
KİMYA-BİYOLOJİ MÜH.
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TM-1 PUANINA

TM-1 PUANI
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ EDEBİYAT ÇOĞRAFYA-1
14% 16% 5% 5% 25% 10% 18% 7%

BANKACILIK
BANKACILIK VE FİNANS
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
Ç.EK.O
EKONOMETRİ
EKONOMİ
EKONOMİ VE FİNANS
İKTİSAT
İŞLETME

TM-2 PUANINA

TM-2 PUANI
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ EDEBİYAT ÇOĞRAFYA-1
14% 14% 7% 5% 22% 8% 22% 8%

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
HUKUK
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
KAMU YÖNETİMİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

SAĞLIK YÖNETİMİ(FAKÜLTE)
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİYASET BİLİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ
SİYASET BİL. VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

TM-3 PUANINA

TM-3 PUANI
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. MATEMATİK GEOMETRİ EDEBİYAT ÇOĞRAFYA-1
15% 10% 10% 5% 18% 7% 25% 10%

ANTROPOLOJİ
ARKEOLOJİ
ÇOÇUK GELİŞİMİ
EKONIMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
FELSFE
FELSFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
KLASİK ARKEOLOJİ
PREHİSTORYA

PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİ PİSKOLOJİ
REHBERLİK VE PİSKOLOJİK DANIŞMANLIK
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
SOSYAL HİZMET(FAKÜLTE)
SOSYAL PROGRAMLAR
SOSYOLOJİ

TS-1 PUANINA

TS-1 PUANI
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. TÜRK DİL. VE EDEB. ÇOĞRAFYA-1 TARİH ÇOĞRAFYA-2 FELSEFE GRB
13% 10% 12% 5% 15% 8% 15% 7% 15%

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
BASIN VE YAYIN
ÇOĞRAFYA
ÇOĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
DÜNYA DİNLERİ
GAZETİCİLİK
HALKBİLİM
HALKA İLİŞKİLER
İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLİMLERİ
İLETİŞİM TASARIMI
KÜLTÜR YÖNETİMİ
MEDYA VE İLETİŞİM
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
RADYO VE TELEVİZYON
REKLAM TASARIMI VE İLETŞİMİ
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER

TS-2 PUANINA

TS-2 PUANI
TÜRKÇE T. MATEMATİK SOSYAL BİL. FEN BİL. TÜRK DİL. VE EDEB. ÇOĞRAFYA-1 TARİH ÇOĞRAFYA-2 FELSEFE GRB
18% 6% 11% 5% 25% 5% 15% 5% 10%

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
HİTİTOLOJİ
SANAT TARİHİ
SANAT YÖNETİMİ
SÜMEROLOJİ
TARİH
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLİ VE EDEB.
TÜRK DİLİ VE EDEB. ÖĞRET.
TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

DİPLOMA Notu, AOÖBP ve Etkisi

AOBP
EA

AOBP
EA (0,15)
DİPLOMA
NOTU
  AOBP
SAY
AOBP
SAY(0,15)
DİPLOMA
NOTU
  AOBP
SÖZ
AOBP
SÖZ(0,15)
DİPLOMA
NOTU
  417,813 62,67 70  
  407,419 61,11 70  
446,651 67 75   394,147 59,12 70   440,478 66,07 77
427,597 64,14 75   389,793 58,469 70   437,001 65,55 77
426,217 63,93 75   382,145 57,32 70   417,928 62,68 77
406,477 60,97 75   364,575 54,68 70   405,727 60,85 77
396,142 59,42 75   353,542 53,03 70   403,395 60,50 77
3877,545 58,13 75   344,29 51,64 70   395,706 59,35 77

KATSAYI VE AOBP

OKUL VE ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUAN BİLGİLERİ

DİPLOMA
NOTPUANI

ORTAÖĞRETİM BAŞARI
PUANI
AOBP
SÖZ
AOBP
SAY
AOBP
EA
OKUL
KODU
OKUL TÜRÜ
KODU
ALAN
KODU
64,63 255,562 352,451 317,113 341,462 350538 11017 3303

AOBP SÖZ puanı ile 0,12 ile çarpılarak elde edilen puan YGS-3 ve 4 ile TS-1 ve 2'ye eklenecek
AOBP SAY puanı ile 0,12 ile çarpılarak elde edilen puan YGS-1 ve 2 ile MF-1,2,3 ve 4'e eklenecek
AOBP EA puanı ile 0,12 ile çarpılarak elde edilen puan YGS-5 ve 6 ile TM-1,2 ve 3'e eklenecek
Meslek liselerinin kendi alanlarına giderken ilgili AOBP'si ayrıca 0,06 ile çapılarak elde edilen puan yukarıdaki puanlara eklenecektir.

KATSAYILAR NEDİR?

Tüm liseler için yerleştirme puanı :0,12
Meslek ve öğretmen lise ek puan kendi alanı için:0,12+0,06

Katsayılar sadece okul puanı için geçerlidir.
TESTLERDEN elde edilen puanları etkilemez

2013'te herhangi bir meslek lisesi kazanan öğrenciye üniversiteye girişte ek puan verilmeyecektir.

0,12 KATSAYI İLE
2012 DE OKULDAN KAÇ PUAN GELECEK

AOBP 2011 2012
500 75 60
450 68 54
400 60 48

350

53 42
300 45 36
250 38 30
200 30 24
150 23 18
100 15 12

2012 DE MESLEK LİSELİYE ALANINDA KULDAN KAÇ PUAN GELECEK

AOBP 0,12 + 0,06   TOP
500 60 + 30 = 90
450 54 + 27 = 81
400 48 + 24 = 72
350 42 + 21 = 63
300 36 + 18 = 54
250 30 + 15 = 45
200 24 + 12 = 36
150 18 + 9 = 27
100 12 + 6 = 18

MESLEK LİSELİLERİN M.T.O.K. NE OLDU?

M.T.O.K. Kontejanı devam etmektedir.
Meslek liseli Öğrenciler M.T.O.K. Fakültelerine giderken ek puan almazlar.
M.T.O.K. Fakültelerinin sadece ilgili meslek lisesi alanından mezun olanlar seçebilir.
Diğer lise ve alan mezunları M.T.O.K. tercihlerinde bulunduramaz.

DİĞER LİSELERİN DURUMU

Tüm liseler için tüm bölümlerde liseden mezun olunan alan farkı kaldırıldı.
Tüm bölümlere tüm öğrenciler AOBP'leri 0,12 ile çarpılarak gidebilecektir
Bu nedenle alan dışı durumu ortadan kalkmiştır.

 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • YGS ve LYS Sistemi